8 mar 2011

Lubiechowa ... zespół dworsko-folwarczny

Zespół dworsko-folwarczny.
W górnej części wsi zobaczyć można zespół folwarczny z okazałym renesansowym dworem z 1 ćw. XVI w., przebudowanym w 1756 r., a pod  koniec XIX w. przekształconym na spichlerz.
Jest to dwukondygnacyjny oskarpowany budynek z zachowanymi wykuszami i późnorenesansowymi obramieniami okiennymi. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na sklepienia kolebkowe z lunetami i fragmenty drewnianych stropów, a także na pozostałości polichromii

Obecnie jest to w miarę zabezpieczona ruina, zewnętrzne elementy można fotografować bez problemu.
Wejście do wnętrz jest niemożliwe (aczkolwiek jeżeli ktoś ma wysoką drabinę to sobie poradzi.)...


Rok 2013 (marzec)