30 wrz 2015

Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Elblągu


    Według ewidencji grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Elbląga znajdują się następujące obiekty:
— kwatera poległych żołnierzy z okresu II wojny światowej i okresu powojennego,
zlokalizowana w kwaterze V na terenie cmentarza komunalnego „Agrykola",
— mogiła zbiorowa jeńców polskich z okresu II wojny światowej, zlokalizowana
w kwaterze nr III na terenie cmentarza komunalnego „Agrykola",
— cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej z II wojny światowej, ul. Agrykola.
Nie są one objęte ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej  ma powierzchnię  1,4 ha , liczba pochowanych żołnierzy to 2731. 
W Urzędzie Miejskim w Elblągu znajduje się księga  pochowanych żołnierzy a  wpisy są dokonywane w następującym układzie: lp., nazwisko i imię, imię ojca, pseudonim, data i miejsce urodzenia i zgonu, kto pochowany: żołnierz, jeniec, ofiara terroru, stopień wojskowy, przynależność do jednostki wojskowej, nr mogiły na cmentarzu/kwaterze, pierwotne miejsce pochowania w przypadku ekshumacji (miejscowość), uwagi. 
Wpisano do księgi już 311 nazwisk, spośród 2731 ogółem pochowanych na tym cmentarzu wojennym. (wystąpienie wojewody Warmińsko Mazurskiego 2012rok).

Dal zapoznania się z sytuacją historyczną Elbląga polecam przeczytać bardzo ciekawy artykuł: Armia czerwona na terenie powiatu i miasta Elbląg w latach 1945-47 Przed wejściem na cmentarz, umieszczono płytę informacyjną.W górnym lewym rogu płyty znajduje się metalowy sierp i młot a na powierzchni płyty znajduje się mniejsza tablica o treści: 
TU SPOCZYWAJĄ BOHATERSCY ŻOŁNIERZE ARMII RADZIECKIEJ 2GIEGO FRONTU BIAŁORUSKIEGO 5TEJ ARMII PANCERNEJ I 2GIEJ ARMII UDERZENIOWEJ KTÓRZY POLEGLI W WALCE O WYZWOLENIE ELBLĄGA. 


Od czasu do czasu tablica jest niszczona, na zdjęciu widać tablicę oblaną farbą w październiku 2014 roku.
 
http://info.elblag.pl/


 Centralne miejsce cmentarza zajmuje Pomnik Wdzięczności, od frontu  znajduje się wmurowana płyta z metalowym przedstawieniem- trzy postacie żołnierzy ukazanych w ruchu, uzbrojonych, w tle czołg z gwiazdą i sylwetki żołnierzy, u stóp postaci  różnego rodzaju uzbrojenie i wieżyczka czołgu niemieckiego. Przed pomnikiem znajduje się drewniany krzyż o wysokości 6 metrów, postawiony w 1993 r.

U stóp krzyża znajduje się  płyta z czarnego marmuru a na niej napis: 
BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM RADZIECKIM OSWOBODZICIELOM ZIEMI ELBLĄSKIEJ KU WIECZNEJ PAMIĘCI POTOMNYM - SPOŁECZEŃSTWO MIASTA ELBLĄGA I POWIATU ELBLĄSKIEGO. 


W górnej części obelisku umieszczone godło Związku Radzieckiego oraz czerwoną gwiazdę i data 1945. Na każdej stronie pomnika znajdują się płyty z napisami:

Od zachodu: ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ ПАВШИМ В БОЯХ ПРИ ОВЛАДЕНИИ ГОРОДОМ ЗЛЪБИНГ 1945 ГОДА.
Od północy:  ВОЗДВИГНУТ ВОЕННЫМ СОВЕТОМ 2 Й УДАРНОЙ АРМИИ.
Od wschodu analogiczna tablica z napisem: ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ПОЛЬШИ.

 

Nie wiem dlaczego mam takie szczęście,że na cmentarzach radzieckich trafiam na miejskie elementy konsumujące trunki. Tu również trafiłam na taką grupę radośnie schowaną za obeliskiem.
Za pomnikiem położony jest cmentarz właściwy, na którym znajdują się 253 mogiły, w tym 124 mogiły zbiorowe, natomiast 129 to mogiły indywidualne.Nagrobki na mogiłach stanowią nie należą do najpiękniejszych, stanowią je słupki betonowe z tabliczkami (z blachy lub tworzywa). Na tabliczce  znajdują się nazwiska poległych i data  oraz numer  ewidencyjny nagrobka i czerwona gwiazda. Na kilku nagrobkach znajduje się niewielki portret wykonany z porcelany (niektóre są uszkodzone).


Nagrobek nr 148 bardzo wyróżnia się na tle innych, oprócz tabliczki z nazwiskiem ma drugą z wyrytą podobizną a dookoła leżało kilka bukietów kwiatów.
 

Pomiędzy pierwszym a ostatnim zdjęciem minęło 15 minut i nagle zrobiło się ciemno a pogoda natychmiast się zepsuła wyganiając mnie z cmentarza :(


Zgodnie z przepisami art. 6 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z 28 marca 1933 r. (Dz. U. Nr 39 z 1933 r.), pozostają one pod opieką państwa, a koszty ich utrzymania ponosi skarb państwa. Obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych może wojewoda powierzyć gminie (powiatowi) za przekazaniem odpowiednich funduszów, o ile gmina nie przyjmie obowiązku tego bezpłatnie.
Bezpośredni nadzór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych sprawują gminy.

4 komentarze:

 1. Chlapanie po tablicach farbą to głupota, ale powinno się postawić kolejną, tłumacząca że była to armia de facto okupacyjna, oraz skuć sierp i młot, zgodnie z ustawą o zakazie propagowania symboliki totalitarnej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak najbardziej okupacyjna co potwierdzają liczne historie i dokumenty, ale są tacy co myślą inaczej. Kilka dni temu na cmentarzu w Szczecinie zostały zdewastowane groby radzieckich żołnierzy. W związku z tym MSZ Rosji wystosowało specjalne oświadczenie.

   — Wzywamy Warszawę, by publicznie i jednoznacznie potępiła wandali, jasno oświadczając, że groby żołnierzy, którzy uratowali Polskę przed faszyzmem, są nietykalne.

   Na tym cmentarzu znajdują się symbole totalitarne zabronione polskim prawem, ale pozostają tam, z uwagi na to, że to jest cmentarz. Polecam Ci zapoznanie się ze sprawą zdejmowania symboli na cmentarzu w Częstochowie ilość wymaganych zgód różnych instytucji jest zatrważająca a efekt jest bardzo ciekawy.

   Usuń
  2. Racja, są tacy co myślą inaczej, dlatego tak ważna jest praca edukacyjna.
   O Częstochowie to czytałem ze mają zdejmować, ale potem już nie śledziłem sprawy co z tego wynikło.

   Usuń
  3. Cmentarz jest w remoncie i robotnicy nie skuli jeszcze symboli, ale miejscowi radni czekają na ten moment jak na zbawienie.

   Usuń