28 kwi 2014

Kłodzko


Miałam duży problem, od którego miejsca rozpocząć posta. Tu, w Kłodzku wszystko było ciekawe, piękne, kolorowe. Kolejność zdjęć nie wynika z "ważności" zabytków a jedynie z trasy mojego spaceru :) Co zwiedza turysta w Kłodzku? Oczywiście, że Twierdzę... ale my jesteśmy oryginalni i odpuściliśmy bo ileż razy można ją oglądać. Co krok znajdują się ciekawe kamienice z pięknymi portalami, figury i rzeźby.
Nie jestem w stanie pokazać wszystkich ciekawostek, muszę zostawić coś dla was.
Historia miasta 

Życzę miłego spaceru.

1.

2. Park Strażacki, pijalnia wód mineralnych


3.

4.  Park Sybiraków, po lewej stronie słabo widoczny   Pomnik Żołnierza Polskiego


5.

Most św. Jana ,określany przez niektórych miniaturą słynnego mostu Karola w Pradze.

6. Początek budowy mostu datowany jest bardzo różnie, ponieważ istnieją dwa źródła mówiące o jego powstaniu. Według pierwszego jest to 1281 rok, data ta została wykuta pod figurą Chrystusa na krzyżu i nie zgadza się ona z drugim źródłem czyli datą 1286 rok podaną przez kronikarza Georga Promnitza. Budowę mostu w wersji pierwotnej prawdopodobnie zakończono w 1390 roku a figury znajdujące się na moście zaczęły się pojawiać od XVI do XVIII w. fundowane przez hojnych i zamożnych mieszczan, tworząc tym samym osobliwą galerię. W ciągu wielu wieków istnienia most był wielokrotnie przebudowywany i wzmacniany, szczególnie w czasie wojen husyckich (1428-1434) 


7.

8.

9. Ratusz jest bardzo ciekawą budowlą, wygląda jakby dziecko poskładało w całość porozrzucane klocki...
 Ratusz jest trzykondygnacyjnym budynkiem o niejednolitej bryle. Jest to spowodowane głownie faktem, że w pierwotnej formie ratusz był zlokalizowany we wschodniej części rynku - rozbudowywano go w kierunku północnym, tak, że w chwili obecnej zajmuje prawie centralną część placu. Jedyną zachowaną częścią dawnego ratusza jest kwadratowa wieża z 16-arkadową galerią przekryta charakterystycznym baniastym hełmem wspartym na ośmiobocznej podstawie. Budynek ratusza posiada bogato zdobione elewacje z licznymi kamiennymi detalami, jakkolwiek stylowo jest niejednolity - mieszają się w nim elementy różnych styli architektonicznych, co szczególnie jest widoczne na elewacji zachodniej, składającej się z trzech odrębnych części.[1]
10.

11.

12.

13. Apteka "Pod jeleniem"


14.
Wotywna kolumna maryjna, wzniesiona w 1680 roku. Upamiętnia ona dwa tragiczne wydarzenia z dziejów Kłodzka - ogromny pożar miasta w 1676 roku oraz zarazę szalejącą w 1680 roku. Fundatorami kolumny byli kłodzcy jezuici, proboszcz Różanki Jerzy Ignacy Pachy oraz Rada Miejska.[1]

15.

16. Twierdza Kłodzka, jest warta zobaczenia podobnie jak Podziemna Trasa Turystyczna i pół dnia jakoś zleciało...

 Swój obronny charakter twierdza straciła w II połowie XIX w. przekształcając się w magazyny i więzienie. W jej lochach osadzano polskich uczestników Powstania Styczniowego, więźniów politycznych, a w trakcie II wojny światowej żołnierzy podejrzanych o działanie na szkodę III Rzeszy oraz  jeńców wojennych różnej narodowości. Działały tu także, przeniesione w 1944 r. z Łodzi wraz z polską załogą, zakłady AEG, produkujące aparaty radiowe do łodzi podwodnych (U-Boot) oraz części do rakiet V1 i V2.


17. Kolejne ciekawe kamienice


18.

19. Kolegium jezuickie

Budynek kolegium powstał w latach 1665-1690 pod kierunkiem sprowadzonego z Pragi włoskiego mistrza Carlo Lurago. Data ukończenia budowy jest umieszczona na głownym portalu budynku. Od chwili powstania kolegium pozostaje w prawie niezmienionej formie, choć mocno ucierpiał on w czasie wojny siedmioletniej (1756-1763), kiedy to budynek zajęty przez wojska pruskie spłonął wskutek zaprószenia ognia przez żołnierzy[1]. 


20.
21.

22. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP.

W wyniku blisko 350 - letnich prac powstała okazała poźnogotycka świątynia o murach z kamienia, o cechach nawiązujących do gotyku praskiego. Budowla jest trójnawową bazyliką o długości blisko 62 metrów i szerokości 44,5 metra. Posiada siedem przęseł i trzy wieloboczne absydy na końcach naw[1]

Kościół otoczony był dawniej murem cmentarnym, jednak został on rozebrany podczas likwidacji cmentarza. Zachowała się jedynie brama od północy, zwana Bramą Czarną - typowa późnobarokowa konstrukcja z trzema figurami świętych.  
 

23.

24. Klasztor i kościół OO. Franciszkanów
Budynek kościoła jest prostą trójnawową bazyliką o długości około 30 metrów. Nawa główna przekryta jest sklepieniem kolebkowym, a po jej obu stronach umieszczone są po cztery ośmioboczne kaplice, tworzące nawy boczne. Klasztor jest bardzo obszernym budynkiem na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem. Północna ściana przylega do budynku kościoła wystając przed jego front - dzięki temu uzyskano dziedziniec łączący wejścia do kościoła i klasztoru.
Na murze znajdują się tablice z informacjami co można zobaczyć w Kłodzku a także poczytać o historii. W sumie to najlepiej rozpocząć zwiedzanie w tym miejscu.25.

26.

27. Takie tam nad rzeką... jak ja im zazdrościłam :)28. Prawie jak Florencja... same wieże


29.
30.

31. Most Żelazny w Kłodzku – most stalowy, nitowany o konstrukcji łukowej zbudowany w latach 1882-1883. Po powodzi w 1997 został wyremontowany.

 
32. Kamienica "Pod wilkiem"


33.
34.

35. Bonus musi być :)


36.

37.

Bonus 2

W 1997 roku w nocy z 7 na 8 lipca Kłodzko nawiedziła wielka woda. Była to najgroźniejsza i najtragiczniejsza w skutkach klęska żywiołowa jaka dotknęła Kłodzko.
Podczas dramatycznej nocy fala osiągnęła swój kulminacyjny stan - 8,71 m ponad zwykły stan rzeki. Pod wodą znalazło się 37 ulic i 14 km dróg.


Kłodzko powódź 1000-lecia 1997 rok
http://dkl.doba.pl/?s=subsite&id=4127&mod=1
 Polecam każdemu lekturę tej tablicy

24 kwi 2014

Żelazno


Żelazno to niezwykłe malowniczo położona miejscowość na ziemi kłodzkiej, położona jest przy głównej drodze z Kłodzka do Lądka Zdroju i Międzylesia. Warto zatrzymać się aby zobaczyć chociaż kościół z niesamowitym klimatem!! 
Dla tych, którzy mają więcej czasu polecam ciekawe pomniki przyrody, znajdują się niedaleko wsi:
Romanowskie Źródła (zespół źródeł krasowych) i Wapniarka (dawny kamieniołom)Żelazno powstało jako jedna z najstarszych wsi na ziemi kłodzkiej, jeszcze w okresie przedlokacyjnym, przed poł. XIII wieku. Osada leżała przy starym trakcie handlowym z Kłodzka do Nysy i Krakowa.
Znaczne zmiany w dziejach wsi przyniosła wojna 30 –letnia; większość mieszkańców Żelazna przeszła na protestantyzm i po bitwie pod Białą Górą narażona była na represje. W 1621 r. chłopi z Żelazna, Ołdrzychowic Kł., Jaszkowej Dolnej i Górnej oraz Skrzynki utworzyli związek obronny przeciwko przymusowej rekatolizacji. Doszło do kilku potyczek , zginęło ok. 200 chłopów, bunt upadł.
W 1897 r. przeprowadzono przez wieś linię kolejową i zbudowano stację, która stała się punktem wyjścia wycieczek na Wapniarkę i dalej w Krowiarki.
Podczas II wojny światowej w wieży mieszkalnej urządzono niewielki obóz pracy.
Nazwy wsi:

1326 r. - Eyserzdorff; 1330 r. - Hysinrici villa; 1388 r. – Ysenrichdorf; 1417 r. – Isrichisdorff; 1437 r. – Eisebreichsdorff; 1488 r. – Eytzittzdorff; 1631 r. – Eiserdorff; 1782 r. - Eisersdorf; 1945 r. – Żelazno  (źródło: Żelazno-odnowa wsi)

Zespół kościelny św. Marcina o interesującym układzie, prawdopodobnie obronnym, złożony z kościoła i muru cmentarnego. Po wewnętrznej stronie muru znajduje się zadaszony krużganek, w ścianę którego wmurowano ogromny zespół ok. 100 płyt nagrobnych z XVIII i XIX wieku.
Obecnie rozwija się tu kult św. Marcina, patrona miejscowego kościoła. Relikwie św. Marcina odnalazł w 2010r. ks. Bolesław Stanisławiszyn, tutejszy proboszcz i po konserwacji wyeksponował na ambonie.
1.

2.

3.

4.

5.


6. Część płyt jest słabo czytelna i tu pojawia się ciekawa rzecz, przy płycie znajduje się kartka z przepisaną zawartością płyty. Mała rzecz a cieszy :)

7.

8.

9.


Wieżę zbudowała najprawdopodobniej, pod koniec XIV wieku, rodzina Druckerów – wójtów z Bystrzycy Kł. Częściowo przebudowano ją w 1689 r. powstał wtedy nowy portal. Około 1727 r. dokonano podziału wnętrza i wybito nowe otwory okienne. W 1966 r. przeprowadzono rekonstrukcję dachu wieży i położono nowe tynki. Wieża zachowała jednak swój gotycki charakter. Wzniesiona jest z kamienia, na rzucie prostokąta i liczy cztery kondygnacje.
  Podczas II wojny światowej w wieży mieszkalnej urządzono niewielki obóz pracy. Przebywało w nim ok. 20 więźniów różnych narodowości (Polacy, Francuzi, Anglicy), których zatrudniano w gospodarstwach rolnych.

10.

11. Tak wyglądała wieża w 2007 roku

12.

13. Dawny dworzec PKP... obecnie do wynajęcia.


14.

Dwór von Munchhausenów wzniesiony w 2 połowie XIX wieku, 2 – kondygnacyjny, na narożu znajduje się 8-boczna wieżyczka z iglicowym hełmem.

15.

16.

17.Pierwotny pałac barokowy, pochodzący z lat 1797-1798, został rozbudowany w stylu neobarokowym (1869-1871) przez Karla Schmidta dla Hugona von Löbbecke. Zostawiłam go na inny czas :)  W parku trwały akurat prace (wycinka i porządki).


18.

Niedaleko Żelazna znajduje się miejscowość Krosnowice a w niej... bliźniaczy kościół z krużgankami.

Kościół wzmiankowany w 1326 r. Wzniesiony jako gotycki, gruntownie przebudowany i rozbudowany na barokowy w II poł. XVII w. i w 1700 r.

19.


KOŚCIÓŁ W KROSNOWICACH - krótki film poglądowy

20.

21.

22.

23.

24. Jedyne udane zdjęcie z 2007r. :)