5 mar 2014

Frankenstein nie taki straszny Cz. II

W czasie kiedy moja rodzina zwiedzała betonowy bunkier, tfu odbudowywaną wieżę zamku ja przeleciałam przez miasto. Ponieważ zamkowi poświęciłam cały post Frankenstein nie taki straszny Cz. I  w tym będzie trochę grochu z kapustą. Ząbkowice do ogromnych miejscowości nie należą, ale czasu na wszystko nie starcza. Generalnie to wszystkim polecam odwiedzić Ząbkowice, nikt się nie znudzi a jest co podziwiać!
Dlaczego do laboratorium Frankensteina zawsze czeka tłum ludzi, mam takiego pecha czy jak?
Zapraszam na zwiedzanie, zaczynamy od ratusza :)

Obecny ząbkowicki ratusz jest już szóstą budowlą, która powstała w tym miejscu od czasu założenia miasta.
Obecna budowla pochodzi z lat 1862 – 1864. Budynek został wzniesiony po wielkim pożarze, który 24 kwietnia 1858 roku zniszczył większą część miasta oraz Sadlno. Spłonęło wówczas miejskie archiwum przechowywane na II piętrze ratusza.
Resztki wieży zostały wysadzone 4 maja przez oddział artylerii ze Srebrnej Góry, ponieważ obawiano się, że uszkodzona przez ogień konstrukcja może się zawalić. W celu zgromadzenia pieniędzy na budowę władze miasta wybiły miedziany medal, który był sprzedawany w całych Niemczech. Z jednej strony widniał wizerunek starego ratusza z napisem „Gott half” (Bóg pomógł), na drugiej ruina ratusza po pożarze z napisem „Gott hilf” (Bóg pomoże). Prace rozpoczęto w 1862 roku, ukończono dwa lata później. Uroczyste wprowadzenie władz miejskich do nowej siedziby miało miejsce 21 maja 1865 roku.[1]
1.

2.
 

3.

4.

5.
              Do dziś nie można z całą pewnością stwierdzić, kiedy dokładnie powstała Krzywa Wieża ani w jakim celu ją zbudowano. Jedna z wersji głosi, że jest ona pozostałością dawnego zamku. Inną koncepcję przedstawia niemiecki historyk i architekt Kurt Bimler. Twierdzi, że usytuowana w najniższym punkcie starego miasta wieża służyła jako brama miejska. Trzecia wreszcie wersja podaje, że wieża została zbudowana jako miejska dzwonnica

                Nie wiadomo dokładnie, dlaczego wieża uległa pochyleniu. Z dokumentów źródłowych wynika, że nastąpiło to późną jesienią 1598 roku. Powszechnie uważa się, że przyczyną mogły być wstrząsy tektoniczne, które odnotowano 15 września 1590 roku. Być może owe wstrząsy osłabiły stabilność budowli. Nie wyklucza się również, że przyczyną pochylenia było rozmoknięcie gruntu, które spowodowało osiadanie fundamentu.

            

                Obecnie odchylenie wieży od pionu wynosi 2,12 m. Warto dodać, że podczas pomiarów dokonanych w 1977 stwierdzono, że odchylenie wynosi 1,98 m.
[1]
6.

7. Z tego ujęcia widać najlepiej jak bardzo krzywa jest wieża. Wcale nie musimy jechać do Pizzy :)

8.


9.

10. Kościół parafialny pw. św. Anny


 11.


12. W pewnym momencie zauważyłam jakieś ruiny. Kilka minut i już znalazłam drogę (wewnętrzny detektor wyszukiwania opuszczonych miejsc działa...).

Kościół został wybudowany pod koniec XIX w. przez niemiecki Zakon Sióstr Diakonis. Po wysiedleniu zakonu w 1946 r., obiekt przejęły siostry benedyktynki. Po likwidacji klasztoru benedyktynek teren został przekazany Spółdzielni Inwalidów ELSIN - wówczas w kościele prawdopodobnie funkcjonowała fabryka świec. W 1985 r. kościół spłonął i do dzisiaj nie został odbudowany. 


13.

14.

15
.
16.

 Na murze obok kościoła znajdował się fajny napis sprayem "Jestem Bogiem" a pod spodem chyba ze 20 osób dodało "ja też".

17. Kilka ujęć z ulic...


18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.


25. Idąc przed siebie zawędrowałam na jakiś cmentarz. Przyciągam chyba te cmentarze i zawsze muszę na jakiś trafić??
Dawna kaplica cmentarna, obecnie Kościół Polskokatolicki  pw. św. Mikołaja. Położona jest na cmentarzu powstałym w 1552 r. 


26.

27.

28.

29. I na koniec bonus, ktoś da się zaprosić?

Patrząc na mapę to jeszcze kilku rzeczy nie zrobiłam. Chyba szykuje się trzecia wycieczka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz